Hıfzıssıhha Kurulunda Alınan Son Kararlar!

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, alınan tedbirlerin bulaşım yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığı’nın 14533 Sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 08.09.2020 Salı günü, saat: 17:00 ’da Saray Kaymakamı Adnan TEZCAN başkanlığında Belediye Başkanı Özgen ERKİŞ, İlçe Milli Eğitim..

Hıfzıssıhha Kurulunda Alınan Son Kararlar!
Tarih : Okunma : 1.125 views Yorum Yap

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, alınan tedbirlerin bulaşım yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığı’nın 14533 Sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 08.09.2020 Salı günü, saat: 17:00 ’da Saray Kaymakamı Adnan TEZCAN başkanlığında Belediye Başkanı Özgen ERKİŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat UÇAK, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren ÖZEN, Saray Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Tuğrul ÖZDEMİR, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Asuman ERTAFLAN ve Serbest Eczacı Güray YORULMAZ’ın katılımıyla olağanüstü toplanmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM: Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda yayımladığımız kararlar ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 8567 Sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 45 Nolu Kararı/ İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 42 Nolu Kararı ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini belirleme yetkisi il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verilmiş; İçişleri Bakanlığının 8556 Sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 44 Nolu Kararı / İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 41 Nolu Kararı ile İçişleri Bakanlığının 8591 Sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 46 Nolu Kararı / İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 43 Nolu Kararı ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesi,

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,
Bunların dışında koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; otobüslerin araç tescil ruhsatında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu taşıması,
Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılması ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesi,

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde (turizm işletme belgesi olan yerlerde dahil olmak üzere) saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi, mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri alması,

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere ve İl Pandemi Kurulu ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılması,

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda tahsilata yetkili kurumların gerekli tüm tedbirleri alması,
Yukarıda alınan kararlara uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır.
İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

İlk yorumu siz yazın