REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU NEDİR?

Bu yazımda sizlere Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu suçundan bahsetmek istiyorum. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU NEDİR?
Tarih : Okunma : 254 views Yorum Yap

Bu yazımda sizlere Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu suçundan bahsetmek istiyorum.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiştir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın 15–18 yaş grubunda bulunan reşit olmayan çocuklarla karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur.

Kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye giren taraflardan mağdurun yaşı 18’den küçükse; fiil diğer taraf açısından suç teşkil eder. Failin yaşının 18’den büyük veya küçük olmasının bir önemi yoktur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun en önemli unsuru; mağdurun özgür iradesi ile, hiçbir etki altında kalmadan verdiği bir rızasının olmasıdır. Mağdurun cinsel ilişki kurma konusunda özgür iradesi yoksa (örneğin failin hile, tehdit ve cebir uygulamasından etkilenerek cinsel ilişkiye girmişse); çocuğun cinsel istismarı suçu işlenmiştir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda; mağdurun 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını tamamlamamış olması gerekir. Mağdurun yaşı 15’ten küçükse; cinsel istismar suçu meydana gelir. 15 yaşından küçük çocukların; fiilin amaç ve sonuçlarını anlayamayacağı kabul edildiğinden, bu yaş gurubundaki çocukların rızasının olmadığı kabul edilir.

Mağdurun yaşı nüfus kaydında 15 yaşından küçük görünmesine rağmen, gerçek yaşı 15 yaşından büyükse; Adli Tıp Kurumu’ndan kemik yaşının tespiti için rapor talep edilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun soruşturması şikâyete bağlıdır. Dava zamanaşımı kural olarak; suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suç hakkında yargılama yapma görevi; asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipleri ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.

AVUKAT AYLİN ESRA EREN  

İlk yorumu siz yazın