Miras Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Şekil Şartları Nelerdir?

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, sizlerden en çok gelen miras sözleşmelerinin hangi şekle tabi olduğuna ilişkin sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Miras sözleşmeleri resmi vasiyetname şeklinde düzenlendiği takdirde geçerli olmaktadır. Türk Medeni Kanunu madde 545 uyarınca; “Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen..

Miras Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Şekil Şartları Nelerdir?
Tarih : Okunma : 126 views Yorum Yap

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, sizlerden en çok gelen miras sözleşmelerinin hangi şekle tabi olduğuna ilişkin sorularınıza cevap vermeye çalışacağım.

Miras sözleşmeleri resmi vasiyetname şeklinde düzenlendiği takdirde geçerli olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 545 uyarınca; Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.” denilmektedir.

Miras sözleşmeleri düzenlenirken, muris ve lehine tasarruf yapılan kişi birlikte ve aynı zamanda resmi memur önünde yani noterde yetkili memurun huzurunda isteklerini beyan etmektedirler.

Miras sözleşmeleri, resmi vasiyet şeklinde düzenlenerek bu hususta ki şekil şartlarına uyulmalıdır. Miras sözleşmesinde her iki tarafında imzası bulunmalıdır. Şayet miras sözleşmeleri şekil şartı sebebiyle batıl ise, miras bırakanın buradaki ölüme bağlı tasarrufu vasiyetname hükmünde kabul edilmeyecektir.

Miras bırakan kişi, miras sözleşmesi ile mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girmektedir. Miras bırakan mal varlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir, ancak miras sözleşmesinde ki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.

Muris, aynı veya farklı zamanlarda birden fazla kişiyle miras sözleşmesi yapabilir. Miras sözleşmelerinde murisin karşısındaki akit tek bir şahıs olabileceği gibi, birden fazla kişi de olabilmektedir. Miras sözleşmesinin ikiden fazla kişi arasında imzalanması ve bunlardan birinin diğeri lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunması da mümkündür.

Avukat Gizem GONCE

İlk yorumu siz yazın